Zapraszamy do kontaktu!

Email: biuro@strategie-rozwoju.pl
Biuro Obsługi Klienta: 509 758 526

Korespondencja
FirstON SA dla Strategie Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 10 lok. 2, 10-502 Olsztyn

Uwaga: Konsultacje z Piotrem Michalakiem odbywają się w Warszawie

Aktualne dane rejestrowe
Strategie Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10 lok. 2, 10-502 Olsztyn, zarejestrowana pod numerem KRS 0000423485, Kapitał zakładowy spółki: 390000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833153090.